சர்க்கரை பசியை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது?

Author - Mona Pachake

புரதம் நிறைந்த காலை உணவை உண்ணுங்கள்

உங்கள் தூக்கத்தை மேம்படுத்தவும்

உங்களைச் சூழ்ந்துள்ள அனைத்து சோதனைகளையும் நீக்குங்கள்

ஒரு சிறிய பகுதியை சாப்பிட்டு ஒவ்வொரு கடியையும் சுவைக்கவும்

சர்க்கரைக்கு ஆரோக்கியமான மாற்றாக கருதுங்கள்

அதிக சத்தான, சீரான உணவை பராமரிக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.

உங்கள் உணவில் நார்ச்சத்து சேர்க்கவும்

மேலும் அறிய