இந்த காலநிலையில் உயர் இரத்த அழுத்தத்தை எவ்வாறு சமாளிப்பது

Author - Mona Pachake

உங்கள் எடை இழக்கவும்

தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்

உங்கள் உணவில் உப்பை (சோடியம்) குறைக்கவும்

மது அருந்துவதை கட்டுப்படுத்துங்கள்

புகைபிடிப்பதை நிறுத்துங்கள்

ஒரு நல்ல இரவு தூக்கம் கிடைக்கும்

மேலும் அறிய