40 வயதிற்குப் பிறகு ஆரோக்கியமாக இருப்பது எப்படி?

Author - Mona Pachake

தடுப்பு சுகாதார பராமரிப்பு தொடங்கவும்.

நேர்மறையான அணுகுமுறையைப் பேணுங்கள்.

இரவில் நன்றாக தூங்குங்கள்

தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

ஆரோக்கியமான உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்.

உங்கள் உடலை எப்போதும் நீரேற்றமாக வைத்திருங்கள்

மன அழுத்தத்தை குறைக்க உங்கள் எண்ணங்களை எழுதுங்கள்

மேலும் அறிய