குளிர்காலத்தில் உங்கள் இதய ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு வலுப்படுத்துவது?

Author - Mona Pachake

மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்கவும்

நீரேற்றமாக இருங்கள்

மது அருந்துவதை கட்டுப்படுத்துங்கள்

ஆரோக்கியமான இதய உணவை உண்ணுங்கள்

உங்கள் இதய ஆரோக்கியத்தை நிர்வகிக்கவும்

வழக்கமான உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

இரத்த அழுத்த அளவைக் கண்காணிக்கவும்

மேலும் அறிய