இந்த கோடையில் ஆற்றலைப் பெற நீரேற்றும் பானங்கள்

Author - Mona Pachake

தேங்காய் நீர்

எலுமிச்சை பாணம்

மோர்

தர்பூசணி சாறு

கரும்பு சாறு

வெள்ளரி சாறு

அலோ வேரா சாறு

மேலும் அறிய