கல்லீரலின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் செயல்பாடு

Author - Mona Pachake

பித்த உற்பத்தி

பிலிரூபின் வளர்சிதை மாற்றம்

இரத்த உறைதலை சீராக்கும்

வைட்டமின் மற்றும் தாது சேமிப்பு

நோயெதிர்ப்பு செயல்பாடு

அல்புமின் உற்பத்தி

வளர்சிதை மாற்றம்

மேலும் அறிய