கல்லீரல் ஆரோக்கியம் மற்றும் அதன் செயல்பாட்டின் முக்கியத்துவம்

Author - Mona Pachake

கல்லீரல் மனித உடலில் ஒரு முக்கியமான உறுப்பு ஆகும், இது பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்கு பொறுப்பாகும்

இது வளர்சிதை மாற்றம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, செரிமானம் ஆகியவற்றை ஆதரிக்க உதவுகிறது

முக்கியமான பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறது.

பித்தத்தில் காணப்படும் பிலிரூபின் என்ற பொருளிலிருந்து விடுபட கல்லீரல் உதவுகிறது.

கழிவு பொருட்களை நீக்குகிறது.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கட்டுப்படுத்துகிறது.

குளுக்கோஸை பராமரிக்கிறது.

மேலும் அறிய