வயதான இந்தியர்களுக்கு நடைபயிற்சியின் முக்கியத்துவம்

Author - Mona Pachake

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கிறது.

புதிய இடங்களைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

பணத்தை சேமிக்கிறது.

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.

ஆற்றல் நிலைகளை அதிகரிக்கிறது.

தூக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது.

மேலும் அறிய