கருவுறுதலை அதிகரிக்க முக்கிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

அக்ரூட் பருப்புகள்.

தக்காளி.

சிட்ரஸ் பழங்கள்.

முழு கொழுப்பு பால்.

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு.

மத்தி மற்றும் சால்மன்.

சூரியகாந்தி விதைகள்

மேலும் அறிய