சிறந்த குடல் ஆரோக்கியத்திற்கான முக்கிய குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவை உண்ணுங்கள். பல காரணங்களுக்காக நமது குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நார்ச்சத்து முக்கியமானது.

பலதரப்பட்ட உணவுகளை உண்ணுங்கள்.

தீவிர பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை வரம்பிடவும்.

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்.

மெதுவாக சாப்பிடுங்கள்.

புளித்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்.

பாலிபினால்கள் நிறைந்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்.