இந்த உணவுகள் மூலம் உங்கள் பார்வையை மேம்படுத்தவும்

Dec 16, 2022

Mona Pachake

கேரட்

சர்க்கரைவள்ளி  கிழங்கு

முட்டைகள்

பச்சை இலை காய்கறிகள்.

சால்மன் மீன்

ஆளி விதைகள்

அக்ரூட் பருப்புகள்.