இயற்கையாகவே பதட்டத்தைக் குறைக்க உணவுகளைச் சேர்க்கவும்

Sep 05, 2022

Mona Pachake

சால்மன் மீன்

கெமோமில்

மஞ்சள்

சாக்லேட்

தயிர்

பச்சை தேயிலை தேநீர்