காலை நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வதால் கிடைக்கும் நம்பமுடியாத நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இது இயற்கையாகவே உங்கள் ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

நன்றாக தூங்க உதவுகிறது

மூளை ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

இது உங்கள் இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

நீரிழிவு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

இது தசை மற்றும் மூட்டு வலியைக் குறைக்கிறது

மேலும் அறிய