எடை குறைக்க உதவும் இந்திய உணவுகள்

பிஸ்தா

தாலியா

தயிர்

புளி

தக்காளி

திரிபலா

இஞ்சி

சுண்டல்