ஆரோக்கியமான உணவுக்கு இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகள்

கீரை.

இறைச்சிகள்.

பருப்பு வகைகள்.

பூசணி விதைகள்.

குயினோவா.

வான்கோழி இறைச்சி