செப்பு பாத்திரங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா?

Author - Mona Pachake

புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது

தைராய்டு சுரப்பியின் சரியான செயல்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

இரத்த சோகை அபாயத்தை குறைக்கிறது

மூட்டுவலி நோயாளிகளுக்கு நிவாரணம் அளிக்கிறது

தாமிரம் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது

சிறந்த செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது