சைக்கிள் ஓட்டுவது சிறந்த உடற்பயிற்சியா?

Oct 18, 2022

Mona Pachake

இருதய ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது.

தசை வலிமையை அதிகரிக்கிறது.

எலும்புகளின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது

மன அழுத்த அளவுகளை குறைக்கிறது.

தோரணையை மேம்படுத்துகிறது

எலும்புகளை பலப்படுத்துகிறது.

உடல் கொழுப்பு அளவை குறைக்கிறது.