இதைச் செய்வதன் மூலம் உங்கள் இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்

ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுங்கள்.

சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்.

ஆரோக்கியமான எடையுடன் இருங்கள்.

புகைபிடிப்பதை விட்டுவிடுங்கள்

உங்கள் கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும்.

அளவாக மட்டுமே மது அருந்தவும்.

உங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும்.