இந்த குறிப்புகள் மூலம் உங்கள் சிறுநீரகத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்

Apr 14, 2023

Mona Pachake

ஆரோக்கியமான உணவு தேர்வுகளை செய்யுங்கள்.

உடற்பயிற்சி தினமும் செய்யுங்கள் 

ஆரோக்கியமான எடையை நோக்கமாகக் கொள்ளுங்கள்.

போதுமான அளவு உறங்குங்கள்

புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துங்கள்.

மது அருந்துவதை குறைக்கவும்

நீரிழிவு, உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதய நோய்களை நிர்வகிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள்.