கருப்பை புற்றுநோயின் முக்கிய அறிகுறிகள்

Author - Mona Pachake

வயிறு வீக்கம்

சாப்பிடும் போது விரைவில் நிரம்பிய உணர்வு.

எடை இழப்பு.

இடுப்பு பகுதியில் உள்ள அசௌகரியம்.

சோர்வு.

முதுகு வலி.

மலச்சிக்கல் போன்ற குடல் பழக்கங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.

மேலும் அறிய