மயோசிடிஸ் பற்றி அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Nov 07, 2022

Mona Pachake

சில மருந்துகளின் பக்க விளைவுகள்

நீண்ட காலத்திற்கு அதிகமாக மது அருந்துவதால் ஏற்படும் விளைவுகள்

ஹார்மோன் நிலைமைகள்

குறைந்த வைட்டமின் டி அளவுகள்

அசாதாரண கால்சியம் அல்லது மெக்னீசியம் அளவுகள்

தொற்றுகள்

மற்ற அரிய தசை நிலைமைகள்