நீரிழிவு நோயின் அறிகுறிகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்...!

Feb 15, 2023

Mona Pachake

இரவில் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்

மிகவும் தாகமாக இருக்கும்

சட்டென்று எடை குறையும்

அதிகமாக பசி இருக்கும்

பார்வை மங்களாகும்

மிகவும் சோர்வாக உணர்வீர்கள்

வறண்ட சருமம் இருக்கும்.