இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த அதிகம் அறியப்படாத உணவுகள்

Author - Mona Pachake

ப்ரோக்கோலி

கடல் உணவு

பூசணிக்காய்

கொட்டைகள்

ஆளிவிதை

பீன்ஸ்

புளித்த உணவுகள்

சியா விதைகள்

பெர்ரி

மேலும் அறிய