ஆரோக்கியமான கல்லீரலுக்கு வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்

Author - Mona Pachake

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்.

தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

மது அருந்துவதை தவிர்க்கவும்

தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகளை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும்

உணவைத் தொடும் முன் கைகளைக் கழுவவும்

ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 8 மணிநேரம் தூங்குங்கள்