கீல்வாதத்திற்கான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்

Oct 21, 2022

Mona Pachake

நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்து வேலை செய்ய வேண்டாம்

உங்கள் தினசரி பயிற்சிகளை செய்யுங்கள்

உங்கள் எடையை ஒருமுறை சரிபார்க்கவும்

தூக்கத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்

ஓய்வெடுக்கவும் ஓய்வெடுக்கவும் நேரம் ஒதுக்குங்கள்.

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்