ஆரோக்கியமான மூளைக்கான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்

Sep 06, 2022

Mona Pachake

புதிய செயல்பாட்டை முயற்சிக்கவும்.

ஆரோக்கியமான சத்தான உணவை உண்ணுங்கள்

எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கவும்.

நன்கு உறங்கவும்.

உங்கள் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க.

உங்கள் இரத்த சர்க்கரையை நிர்வகிக்கவும்.

மது அருந்துவதை குறைக்கவும்.