ஆரோக்கியமான எலும்புகளுக்கு வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்

சத்தான உணவை உண்ணுங்கள்

உடல் செயல்பாடு மிகவும் முக்கியமானது

ஆல்கஹால் மற்றும் புகையிலை உட்கொள்ளலைக் குறைக்கவும்

எப்போதும் சரியான தோரணையில் இருங்கள்

உப்பு உட்கொள்ளலை குறைக்கவும் ·

காஃபின் தவிர்க்கவும்.