சிறுநீரக நோயை உருவாக்கும் அபாயத்தைக் குறைக்க குறிப்புகள்

ஆரோக்கியமான உணவு தேர்வுகளை செய்யுங்கள்.

உடல் செயல்பாடுகளை உங்கள் வழக்கமான பகுதியாக ஆக்குங்கள்.

ஆரோக்கியமான எடையை நோக்கமாகக் கொள்ளுங்கள்.

போதுமான அளவு உறங்குங்கள்.

புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துங்கள்.

மது அருந்துவதை கட்டுப்படுத்துங்கள்

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் செயல்களை ஆராயுங்கள்.

நீரிழிவு, உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதய நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தவும்.