உங்கள் இதயத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் வாழ்க்கை முறை பழக்கவழக்கங்கள்

Mar 28, 2023

Mona Pachake

நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்து இருப்பது

உடற்பயிற்சிகளைத் தவிர்த்தல்

மது அருந்துவதை அதிகரித்தல்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை உண்ணுதல்

ஆரோக்கியமற்ற எடை

புகைபிடித்தல்

மோசமான தூக்க வழக்கம்