பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சிண்ட்ரோமை குணப்படுத்தும் வாழ்க்கை முறை பழக்கம்

Oct 06, 2022

Mona Pachake

முழு தானியங்களின் உட்கொள்ளலை அதிகரிக்கவும்

கார்போஹைட்ரேட் உட்கொள்ளலை குறைக்கவும்

இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வதை அதிகரிக்கவும்

காபியை தவிர்க்கவும்

பதப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் எண்ணெய் உணவுகளை தவிர்க்கவும்

மது அருந்துவதை குறைக்கவும்