ஆரோக்கியமான மூளைக்கான வாழ்க்கை முறை குறிப்புகள்

வாரத்திற்கு 4 முதல் 5 முறை 30 நிமிட ஏரோபிக் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

இசை கேட்கவும்.

சமூக ரீதியாக இணைந்திருங்கள்.

தினமும் தியானியுங்கள்

உங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும்.