Rounded Banner With Dots

வயிற்று உப்புசத்தை குறைக்க குறிப்புகள்

Rounded Banner With Dots

படிப்படியாக நார்ச்சத்தை அதிகரிக்கவும்.

Rounded Banner With Dots

சோடாக்களை தண்ணீருடன் மாற்றவும்.

Rounded Banner With Dots

 சூயிங் கம் சாப்பிடுவதை தவிர்க்கவும்.

Rounded Banner With Dots

ஒவ்வொரு நாளும் அதிக சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்.

Rounded Banner With Dots

சீரான இடைவெளியில் சாப்பிடுங்கள்.

Rounded Banner With Dots

புரோபயாடிக்குகளை முயற்சிக்கவும்.

Rounded Banner With Dots

 உப்பை குறைக்கவும்.