எடை இழப்புக்கு குறைந்த கலோரி பழங்கள்

Author - Mona Pachake

ஆப்பிள்

கிவி

திராட்சைப்பழம்

முலாம்பழங்கள்

ஆரஞ்சு

பெர்ரி

வாழைப்பழம்