எடை இழப்புக்கு குறைந்த கலோரி பழங்கள்

Author - Mona Pachake

தர்பூசணி

ஆப்பிள்

திராட்சைப்பழம்

ஆரஞ்சு

ஸ்ட்ராபெர்ரி

அன்னாசி

கிவி