எடை இழப்புக்கு குறைந்த கார்ப் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

வெண்ணெய் பழம்

முட்டை

காலிஃபிளவர்

பாலாடைக்கட்டி

கொட்டைகள்

அஸ்பாரகஸ்

சால்மன் மீன்