ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய்க்கான முக்கிய காரணங்கள்

மன அழுத்தம்

பிறப்பு கட்டுப்பாடு மாத்திரைகள்.

கருப்பை பாலிப்கள் அல்லது நார்த்திசுக்கட்டிகள்.

எண்டோமெட்ரியோசிஸ்.

இடுப்பு அழற்சி நோய்.

பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம்.

முன்கூட்டிய கருப்பை பற்றாக்குறை.