உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் முக்கிய காரணங்கள்

அதிக எடை.

அதிக உப்பு உட்கொள்ளல்

போதுமான பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சாப்பிடுவதில்லை.

உடற்பயிற்சி செய்வதில்லை

மது அல்லது காபி அதிகமாக உட்கொள்ளுதல்

புகைபிடித்தல்.

மோசமான தூக்கம்

முதுமை