குமட்டல் ஏற்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள்

Green Curved Line

ஆரம்பகால கர்ப்பம்.

Green Curved Line

கடுமையான வலி.

Green Curved Line

இரசாயன நச்சுகளின் வெளிப்பாடு.

Green Curved Line

உணர்ச்சி மன அழுத்தம்

Green Curved Line

பித்தப்பை நோய்.

Green Curved Line

அஜீரணம்.

Green Curved Line