குடல் தொற்றுக்கான முக்கிய காரணங்கள்

வைரஸ் தொற்றுகள்

பாக்டீரியா தொற்று

ஒட்டுண்ணி தொற்றுகள்.

குடல் நோய்கள்.

உணவு சகிப்புத்தன்மை

ஒரு மருந்துக்கு எதிர்மறையான எதிர்வினை.

பித்தப்பை அல்லது வயிற்று அறுவை சிகிச்சை.