கொலஸ்ட்ரால் அளவு அதிகரிப்பதற்கான முக்கிய காரணங்கள்

Oct 08, 2022

Mona Pachake

மோசமான உணவுமுறை.

உடல் பருமன்.

உடற்பயிற்சி இல்லாமை.

புகைபிடித்தல்.

மது.

வயது