தூக்க பிரச்சனைக்கான முக்கிய காரணங்கள்

புண்கள்

ஆஸ்துமா

மனச்சோர்வு மற்றும் கவலைக் கோளாறுகள்

மது

இரவு ஷிப்டில் வேலை

மரபியல்

மருந்துகள்