மன அழுத்தம் மற்றும் மனச்சோர்வுக்கான முக்கிய காரணங்கள்

Apr 19, 2023

Mona Pachake

நேசிப்பவரின் மரணம்

வேலை இழப்பு

நிதிக் கடமைகளில் அதிகரிப்பு

சூழலில் மாற்றங்கள்

நாள்பட்ட நோய் அல்லது காயம்

உணர்ச்சி சிக்கல்கள்

வயதான அல்லது நோய்வாய்ப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினரைக் கவனித்துக்கொள்வது