ஆரோக்கியமற்ற எடை அதிகரிப்பதற்கான முக்கிய காரணங்கள்

அதிக பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

மிக அதிகமான சர்க்கரை

உட்கார்ந்த வாழ்க்கை முறை

கண்டறியப்படாத மருத்துவ பிரச்சினை

சரியான தூக்கம் இல்லை

மன அழுத்தம்