இந்த உணவுகள் மூலம் இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தவும்

Sep 16, 2022

Mona Pachake

முழு கோதுமை ரொட்டி.

பழங்கள்.

ஓட்மீல்

பருப்பு வகைகள்.

பூண்டு.

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.

இந்த உணவுகள் மூலம் இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தவும்