வெப்பம் தாக்கினால் பின்பற்ற வேண்டிய நடவடிக்கைகள்

May 24, 2023

Mona Pachake

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

நிழலான, குளிர்ந்த பகுதிக்கு சென்று, வெளிப்புற ஆடைகளை அகற்றவும்.

பின்வரும் முறைகளைப் பயன்படுத்தி, விரைவாக குளிர்விக்கவும்:

முடிந்தால், குளிர்ந்த நீர் அல்லது ஐஸ் குளியல் மூலம் தோலை ஈரப்படுத்தவும்.

குளிர்ந்த ஈரமான ஆடைகளை தோலில் வைக்கவும். குளிர்ந்த நீரில் ஆடைகளை நனைக்கவும்.

குளிர்ச்சியை விரைவுபடுத்த, காற்று நன்றாக வரும் விதத்தில் இருங்கள்

தலை, கழுத்து, அக்குள் மற்றும் இடுப்பில் குளிர்ந்த ஈரமான துணிகளை வைக்கவும்; அல்லது குளிர்ந்த நீரில் ஆடைகளை நனைக்கவும்.

மேலும் பார்க்கவும்:

பிரியங்கா சோப்ரா தனது வித்தியாசமான உணவு பழக்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்

மேலும் படிக்க