தியானம் மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Apr 28, 2023

Mona Pachake

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது

பதட்டத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது

உணர்ச்சி ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

வயது தொடர்பான நினைவாற்றல் இழப்பைக் குறைக்கிறது

தூக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது

வலியைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது

இரத்த அழுத்தத்தை குறைகிறது