புத்தக வாசிப்பின் மனநல நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இது மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும்.

இது ஆரோக்கியமான மனமாறுதலை ஏற்படுத்தும்

அது நம்மை மேலும் புரிந்துகொள்ள வைக்கும்.

இதேபோன்ற சூழ்நிலைகளில் மற்றவர்களுடன் அடையாளம் காண இது நமக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது.

உங்கள் செறிவு மற்றும் நினைவாற்றலை மேம்படுத்துகிறது.

உங்கள் அறிவை மேம்படுத்துகிறது

உங்கள் கற்பனை மற்றும் படைப்பாற்றலை அதிகரிக்கிறது.