தினமும் உடற்பயிற்சி செய்வதன் மனநல நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உடற்பயிற்சி உங்களை மகிழ்ச்சியாக உணர வைக்கும்

உடற்பயிற்சி எடை மேலாண்மைக்கு உதவும்

உடற்பயிற்சி உங்கள் தசைகள் மற்றும் எலும்புகளுக்கு நல்லது

உடற்பயிற்சி உங்கள் ஆற்றல் அளவை அதிகரிக்கலாம்

உடற்பயிற்சி உங்கள் நாள்பட்ட நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கும்

உடற்பயிற்சி சரும ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்

உடற்பயிற்சி உங்கள் மூளை ஆரோக்கியத்திற்கும் நினைவாற்றலுக்கும் உதவும்

மேலும் அறிய