எடை இழக்கும் போது நாம் செய்யும் பொதுவான தவறுகள்

எடையில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவது.

அதிகமாக அல்லது மிகக் குறைவான கலோரிகளை சாப்பிடுவது.

அதிகமாக உடற்பயிற்சி அல்லது உடற்பயிற்சியே செய்யாமல் இருப்பது

குறைந்த கொழுப்பு அல்லது "டயட்" உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது

போதுமான புரதத்தை உட்கொள்ளாமல் இருப்பது

போதுமான நார்ச்சத்து சாப்பிடாமல் இருப்பது

எடை இழக்கும் போது நாம் செய்யும் பொதுவான தவறுகள்