தொப்பை கொழுப்பு இழப்புக்கான காலை பானங்கள்

Author - Mona Pachake

எலுமிச்சை தண்ணீர்

இலவங்கப்பட்டை தண்ணீர்

மஞ்சள் நீர்

சூடான நீரில் தேன்

ஜீரா தண்ணீர்

அலோவேரா சாறு

பச்சை தேயிலை தேநீர்

மேலும் அறிய